Trump triumferar!

 

 

9 november, 2016

Till stor överraskning för prognosmakare och nästan hela det politiska och ekonomiska etablissemanget i USA har Donald Trump vunnit presidentvalet. Med nästan 100 % säkerhet, men ej helt klart nu när Clintons kampanjchef talat och säger att Hillary Clinton ej kommer att framträda. I återstående 3 ej helt klara delstater är rösterna ej färdigt räknade. Trump har mer än 1 miljon röster fler än Clinton just nu.

Även om Trump mot all förmodan är valet ej Trump-triumf!
* Som New York Times och Pål Steigan skriver vann superkapitalisten Trump bland arbetarklassen medan höginkomsttagarna stödde Clinton. New York TimesStort utrymme för kommande besvikelser (se nedan).
Uppriktigt sagt – en överraskning också för mig – jag hade ett genomarbetat blogginlägg klart i går kväll där jag beskrev följderna av en vinst för Clinton. Möjligen publiceras detta senare – ”pekoral”?
Vinsten är en förståelig protest mot USA:s nuvarande politik som utmärks av ökade sociala klyftor, enorm övervakning (och därmed ofrihet) av landets medarbetare samt brutala krigspolitik. för Donald Trump har kommit med främlingsfientliga uttalanden, är motståndare till nuvarande abortlagstiftning. Han vill sänka skatten för de rika. Han lovar mer jobb till USA, ökade löner och fler jubb.
Detta skulle kunna förverkligas i ett socialistiskt USA, men går ej i kapitalistiska USA.
Donald Trump II
För världen, för freden kan en seger för Trump vara mycket bra.
Han ser Putin som en kompetent statsman enligt tidigare uttalanden, medan Clinton liknat honom med Hitler – fullständigt fel och fullständigt farligt. Kanske kan vi få en avspänning i världen och en gemensam kamp mot terrorismen i Syrien. Trump vill bestämt vill besegra terrorismen har han sagt upprepade gånger.
Han vill minska USA:s starka satsning på den brutala krigsorganisationen NATO, vilket verkligen kan vara bra för världen.
Donald Trump är tveksam till de demokratiinskränkande ”handelsavtalen” då han, sannolikt rätt, tror att de kan innebär att än fler jobb försvinner från USA.
Hans närmanden mot kvinnor och nedsättande tal om dem förtjänar stark kritik, vilket han fått. Men Bill Clintons sexaffär med en praktikant under sin tid som president var värre anser jag.

Jag återger nu ett utdrag ur en artikel av Kajsa Ekis Ekman, som jag nyligen publicerat som ger en viktig historisk bakgrund. Hillary Clinton är en klassisk imperialist

”Som Perry Anderson skriver i boken American foreign policy and its thinkers har det länge funnits en spänning mellan två drag i amerikansk nationalism. Å ena sidan isolationismen som går ut på att USA ska sätta sina egna intressen först. Å andra sidan interventionismen, som går ut på att USA ska sätta sina direkta kapitalintressen åt sidan för en långsiktig politik som säkrar världen åt kapitalismen.

Donald Trump representerar det första draget. Han vill bygga murar mot resten av världen och ta tillbaka den tunga industrin till USA. Som kapitalist med direkta intressen vill han se en politik som är skräddarsydd för just amerikanska företag. Sänkta skatter och sänkta löner hemma och höjda tullar för utländska företag. Att regera världen tycks han inte så intresserad av.

Hillary Clinton representerar det andra draget. Hon vill att USA ska återta ledarrollen, invadera fler länder och göra det snabbare. Runt sig har hon samlat gamla neokonservativa från George W. Bushs tid. Inte minst Robert Kagan, som motarbetade Bill Clinton och Barack Obama men som nu slutit upp som fundraiser för Hillary Clinton. Robert KaganHan menar att i hennes utrikespolitik har de neokonservativa äntligen fått gehör för sina krav. En annan nära vän till henne är krigsförbrytaren Henry Kissinger.
American Commentator Robert Kagan
Den skola som Hillary Clinton tillhör har länge varnat för att världen är på väg att falla ner i ett fientligt kaos om inte USA griper in. Tankesmedjor som PNAC och tänkare som Zbigniew Brzezinski har i 15 års tid talat för att USA behöver använda EU för att splittra upp Ryssland, effektivt utnyttja splittringen mellan sunni och shia samt avstå från krav på demokrati i länder som Kina och Saudiarabien.Grand Chessboard Henry Kissinger menar i sin senaste bok World order, som Hillary Clinton hyllat, att kaoset som uppstod efter USA:s invasion av Irak är ett bra kaos som kommer ge frukt på längre sikt. Henry Kissingers bok

Ett protestval. 
Att det finns stor pyrande missnöje med den etablerade politiken i USA sedan länge. Det starka stödet för Bernie Sanders i primärvalen som hade en mycket radikal inrikespolitik med klar socialistiska inslag talar för det. Och tidigare den världsomspännande ”Occupy Wall Street”-rörelsen i många länder, med ett motto som ”Vi är 99 %, de är bara 1 % ” (rika), vilket är en beskrivning som har starkt stöd av mycket fakta.
-Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Enligt en annan källa var den genomsnittliga reallönen i USA 1974 c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.

Arbetslösheten i USA har minskat till 4,9 % men är ungefär dubbelt så hög om man inkluderar även korttidsarbetslösa som slutat söka (U6 i officiell statistik) och ungefär tre gånger så hög om man medtar även långtidsarbetslösa.
* Hypotesen om att fattigare får del av ökat välstånd (”trickle down”) vid ökning av BNP stämmer inte med fakta.
Se även Joseph Stiglitz bok ”The price of inequality” -How today’s divided society endangers our future”(Ojämlikhetens pris – Hur dagens delade (ojämlika) där han påvisar att USA tydligt börjat bli de förlorade möjligheterna land.

Clinton är tveklöst en korrumperad, krigshök som har stöd från de flesta av dem mycket rika, och nästan hela ”etablissemanget”. Hennes Syrienpolitik leder till världskrig enligt ett uttalande av USA:s militäre överbefälhavare ”Fighting” Joe Dunford nyligen.USA:s ÖB – Hillary Clintons Syrienpolitik innebär världskrig Clintons politik som utrikesminister har medfört att Libyen, Afrikas rikaste land har förstörts – bland annat.
Hillary Clinton har under sin tid ställt upp på alla USA:s krig. Nu vill hon ha en flygförbudszon över Syrien, vilket skulle gynna terrorismen. Hon har de senaste två årtiondena stött allt ifrån sin makes bombningar av Jugoslavien och Kosovo i slutet på 1990 talet, det olagliga kriget mot Irak (2003) och stödet till Israels invasion av Libanon 2006. 
Under 2008 års presidentval hotade Hillary Clinton landet Iran (80 miljoner människor) med en ”total utplåning” (”obliterate”) om Iran skulle angripa Israel.

Under Obamas presidentperiod har hon oreserverat stött USA:s bombningar av sju (i huvudsak) muslimska länder – Afghanistan, Pakistan, Yemen, Somalia, Libyen, Irak och Syrien.

 

De Clinton-stödda krigen har skapat kaos och kaos skapar flyktingar i Mellanöstern och till Europa, medan USA väsentligen håller sina gränser stängda. Vi står inför en flyktingsituation som västvärlden inte längre kan hantera, men där Västs ledare tiger om USA:s stora skuld. Riskerna för ett storkrig mellan Nato och Ryssland har ökat dramatiskt. Sannolikheten för att Sverige vid en sådan konflikt skulle kunna bli ett förstahandsmål har också ökat (med värdlandavtal och separat överenskommelse med USA).

 

Hillary Clinton har:
-gett Obama ett oreserverat stöd till USA:s krigföring med drönare – alltså godkännande av ett riktat dödande med obemannade farkoster, som medfört att tusentals oskyldiga dödats.
-stött Obamas policy för straffrihet för torterarna under GW Bushs presidentperiod.
-använt privata mejl med utländska politiker och militärer för korrespondens och för utbyte av tjänster.
-använt familjens privata stiftelse (Clinton foundation) till att kunna ge bidragsgivare politiska gentjänster.
-stött massavlyssning av vanligt folk inklusive FN tjänstemän och politiker från vänskapligt sinnade länder – konstitutionella brott vilka avslöjats av Edward Snowden.

Flykting och krig II

Vad väntar USA?
* De mycket stora ekonomiska skillnaderna, som ökat under senare decennier kommer att bestå.
* Trenden att den 1 % som äger mest också äger en allt större andel av den totala förmögenheten består
* Den höga arbetslösheten består
* Det stora budgetunderskottet består eller ökar
* Den mycket höga kriminaliteten består eller ökar
* Kapitalismen vinner vidare, nu i sin så kallade neoliberala variant med egoismen i högsätet.
* Risken för nya ekonomiska bubblor är fortsatt hög.
* Ökat missnöje med Trump allt eftersom

Vad väntar världen i bästa fall?
* Viss avspänning och minskad risk för stora krig.
* Minskad folkrättsvidrig inblandning i andra länders självständighet
* Minskad risk för statskupper och stöd för sådana i andra länder
* Samarbete med Ryssland i kampen mot terrorismen
* Utrymme för ökad självständighet i EU
* Bättre eller inga TTIP och CETA.
* Ökad risk för ännu färre åtgärder för att motverka klimatförsämring.

Kapitalism is not working images

Ett alternativ på sikt
Kapitalismen, baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett strävar efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda, affärshemligheter i stället för att sprida ny information till mänskligheten att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön och motverka klimatförsämringar. Behöver inte mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser här och nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushåll i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna.
Kapitalismen har historiskt på många sätt varit mycket framgångsrik, men dess begränsningar och svagheter framträder allt klarare. Vi behöver en gemensam social, demokratisk och socialistisk värld nu.

USA behöver ett demokratiskt socialistiskt parti för arbetarklassen och dess allierade!

 

Det finns starkare opinion för detta än många tror. Detta visar uppslutningen kring Bernie Sanders – och faktiskt uppslutningen bakom den rasistiska storkapitalisten Donald Trump. Och flera opinionsundersökningar:
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/) menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet “capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet “socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (“Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
Socialismisforever
Nyligen visade en färsk opinionsundersökning kan mer än var femte amerikansk ungdom född omkring millenniumskiftet kan tänka sig att stödja en kommunistisk kandidat enligt av YouGov, ett internationellt marknadsundersökningsföretag med huvudkontor i Storbritannien. Massor av unga i USA är positiva till kommunism

Några andra artiklar om Hillary Clinton.
Donald Trump bättre kandidat än Hillary Clinton?
Hillary Clinton drottningen av kaos
Hillary Clinton väljer Wall Street-hök som vicepresident
Hillary Clinton sålde vapen till ISIS
En drottning i kaos ska inte kasta sten i glashus
Clintons och USA:s plundring av Haiti
USA:s militäre ÖB varnar: Hillary Clintons Syrienpolitik innebär världskrig
Svenska mutorna kan bidra till att knäcka Hillary
Hillary Clinton: Erfaren hök, Wall Street-favorit och farlig lögnerska
Hillary Clinton och Donald Trump snackas vid
Svenska media gullar med höken Clinton
Storekonomen Jeffrey Sachs: Clinton är en neokonservativ hök
Socialistiske Bernie Sanders storseger över kapitalistfavoriten Hillary Clinton
Hillary Clinton – en feminist?
USA:s nästa president – höken Hillary Clinton?

{backbutton}